DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

VIET STARS

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của Nhà Trường và nguyện vọng của Phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức “Tại nhà” và “Tại điểm”.

Để hình thành ý thức và thói quen mang tính tập thể, Học sinh Tiểu học – Trung học được khuyến khích sử dụng dịch vụ xe buýt đón trả tại điểm.